Подобається!

Кривенко Наталія Михайлівна

Програма "Образотворче мистецтво" для 5 класів (продовження).

Дата додавання: 2014-12-13

5 клас. Види образотворчого мистецтва

Зміст

Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Графіка

Учень

знає і розуміє:

 • види графіки;

 • засоби художньої виразності графіки (лінія, штрих, крапка, пляма);

 • вплив освітлення на виявлення об’єму форми (складові світлотіні);

уміє:

 • обирати формат та різні варіанти розташування елементів композиції;

 • передавати природні форми засобами художньої виразності графіки;

 • створювати образи людей враховуючи масштабність і пропорції;

застосовує:

 • засоби графіки для створення художніх образів;

 • різні графічні техніки та матеріали

Живопис

Учень

знає і розуміє:

 • види живопису;

 • засоби художньої виразності живопису (колір, кольорові сполучення, насиченість, світлота, відтінок);

 • особливості гармонії кольорів;

уміє:

 • передавати плановість засобами живопису;

 • утворювати нові кольори та їхні відтінки;

застосовує :

 • різні техніки живопису;

 • набуті знання та уміння з кольорознавства у творчій діяльності

Скульптура.

 

Декоративно-прикладне мистецтво

Учень

знає і розуміє:

 • види скульптури;

 • засоби художньої виразності скульптури (об’єм, форма, фактура);

 • скульптурні техніки та матеріали;

 • закономірності стилізації та композиційні особливості творів декоративно-прикладного мистецтва;

 • види орнаментів;

уміє:

 • створювати образи людей, тварин, сюжетно-тематичні композиції з різних пластичних матеріалів;

 • стилізувати природні форми (тварин, птахів, квітів) для створення декоративних композицій у різних форматах;

 • використовувати символіку кольорів при створенні декоративних композицій;

застосовує :

 • різні техніки, прийоми та матеріали для реалізації творчого задуму у декоративних і скульптурних композиціях

Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв

Учень

знає і розуміє:

 • особливості засобів художньої виразності різних видів мистецтва;

 • зв'язок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, музикою, літературою, театром, цирком, кіно);

уміє:

 • створювати композиції з урахуванням особливостей різних видів мистецтва;

застосовує:

 • відповідні засоби художньої виразності, техніки та матеріали для створення композицій

Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:

 • розрізняти види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, порівнювати засоби художньої виразності творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, інтерпретувати їх зміст;

 • розуміти взаємодію образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком, кіно) та застосовувати міжпредметні компетентності у художньо-творчій діяльності;

 • виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виготовляти сувеніри ( індивідуально, в колі однолітків, в родині);

 • висловлювати власні судження про образотворче та декоративно-прикладе мистецтво, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, співпрацювати в групах;

 • проявляти допитливість у процесі пізнання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, використовувати різні друковані джерела інформації про них у навчально-пізнавальній діяльності

 

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці