Подобається!

Кривенко Наталія Михайлівна

Програма "Образотворче мистецтво" для 6 класів (продовження).

Дата додавання: 2014-12-13

6 клас. Жанри образотворчого мистецтва

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Анімалістичний жанр.

Пейзаж

Учень

знає і розуміє:

 • особливості анімалістичного і пейзажного жанрів;

 • види пейзажів;

 • закони лінійної та повітряної перспективи;

уміє:

 • створювати образи тварин (площинні та об’ємні, у статиці та динаміці);

 • передавати уявний простір засобами лінійної та повітряної перспективи;

застосовує:

 • прийоми компонування елементів зображення у певному форматі у процесі створення врівноваженої анімалістичної та пейзажної композиції

Портретний жанр

Учень

знає і розуміє:

 • особливості портретного жанру;

 • види портрету;

 • послідовність побудови голови людини на площині;

 • основні пропорції побудови фігури людини (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці);

уміє:

 • виконувати начерки голови та постаті людини (по пам'яті, за уявою);

 • створювати образ людини в на площіні та об'ємі;

 • передавати міміку, емоційні стани, жести людини;

застосовує:

 • художні прийоми для створення шаржів, карикатур

Побутовий жанр.

Натюрморт

Учень

знає і розуміє:

 • особливості побутового жанру і натюрморту;

уміє:

 • виконувати пошукові ескізи варіантів компоновки елементів натюрморту;

 • спрощувати природні форми до геометричної подібності;

 • передавати засобами світлотіні та колірними відношеннями цілісність групи предметів, їх об'єм, освітленість;

 • відтворювати сцени з повсякденного життя людей у сюжетно-тематичних і декоративних композиціях;

застосовує :

 • різні техніки та матеріали у процесі виконання натюрморту

Жанри: історичний, міфологічний, релігійний, батальний

Учень

знає і розуміє:

 • особливості історичного, міфологічного, релігійного, батального жанрів;

 • специфіку компонування елементів сюжетно-тематичних композицій;

уміє:

 • виконувати замальовки, начерки, ескізи композиції;

 • створювати сюжетно-тематичні композиції історичного, батального, релігійного, міфологічного жанрів;

 • обирати техніку виконання залежно від задуму;

застосовує:

 • закони композицїі та кольорознавства при створенні сюжетно-тематичної картини

Наприкінці 6 класу учень виявляє здатність:

 • інтерпретувати твори образотворчого мистецтва різних жанрів;

 • виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого мистецтва, оформлювати шкільні тематичні виставки;

 • розуміти звязок образотворчого мистецтва з гуманітарними та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні компетентності у творчій діяльності;

 • висловлювати оцінні судження щодо творів образотворчого мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до художньої діяльності, брати участь у дискусіях з приводу мистецтва, порівнювати власну думку з думками інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;

 • проявляти активність у процесі пізнання образотворчого мистецтва, використовувати у пошуковій діяльності медіаресурси (радіо, телебачення тощо) 

 

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці

олена

мені подобається програма, дає можливість вчитилю розгорнутися і проявити творчість