Подобається!

Кривенко Наталія Михайлівна

Нормативні орієнтири вчителя мистецьких дисциплін.

Дата додавання: 2014-12-13

Закони:

  • Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Витяг) // Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу : Довідково-методичне видання / Упоряд. М. С. Демчишин; О. В. Гайдамака. - Харків : Торсинг плюс, 2006. - 768 с. - С. 7-8.
  • Закон України "Про освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII
  • Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05. 1999 № 651- ХIV

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. - (Електронний ресурс). - Режим доступу : http://nmu.edu.ua/strategy.php.

Концепція художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 25.02.2004 р. № 151/11 авт. Л. М. Масол та ін. // Директор школи. - 2005. - № 4 (340), січень.

Державний стандарт

  • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462.
  • Державний стандарт базової і повної  загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.     

Накази МОН

  • Від 17.06.2008 р. № 537 "Про затвердження  Порядку надання навчальній літературі, засобами навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України" :п. 4.1: "Термін дії наданого грифа навчальних видань для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів - 5 років з дня офіційного затвердження відповідного рішення".
  • Від 21.08.2013 р. № 1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти" :  "Особливістю системи оцінювання досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу є її багатофункціональність, що зумовлена багатокомпонентністю змісту мистецької освіти, спрямованої на формування в учнів комплексу загальнокультурних (ключових), естетичних (міжпредметних), мистецьких (предметних) компетентностей".

              Таблиця рівнів та орієнтовних вимог.

  • Від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України".

Листи МОН

  • Від 07.03.14 р. № 1/9-607 : "...Звертаємо увагу на те, що у навчально-виховному процесі може використовуватися навчальна література, яка має відповідний гриф Міністерства або схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах".
  • Від 24.05.13 р. № 1/9-368  " Про організацію навчально-виховного процесу у 5 - х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі ".

 

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці

олена

Дякую, багато взяла для себе